برگزاری اولین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شاهدیه

برگزاری اولین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شاهدیه

روابط عمومی شهرداری شاهدیه طی گزارشی از اولین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شاهدیه موارد  ذیل را به اطلاع همشهریان عزیز می رساند

بعد از مراسم تحلیف در فرمانداری شهرستان یزد اعضای هیئت رئیسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شاهدیه به شرح زیر برای مدت یک سال انتخاب و معرفی گردیدند

آقای علی میرجلیلی (خالصی) به عنوان رئیس

آقای محمد تقی سلطانی نایب رئیس شورا

آقای محمدجواد رضایی خزانه دار

آقای قاسم میرجلیلی  سخنگو و منشی


دومین جلسه شورای شهر در محل شورا  در حالی برگزار شد که ضمن اعلام خاتمه خدمت  آقای مهندس ابوالحسینی شهردار اسبق اعضای شورا به اتفاق آراء  آقای مهندس سید علی میرنژاد را به عنوان شهردار جدید شهر شاهدیه انتخاب و معرفی نمودند
بدیهی است تا زمان صدور حکم نامبرده  سرپرستی شهرداری به  آقای محمد رضا بیداری واگذار گردید.