بازدید مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه به همراه رئیس شورای اسلامی شهر و مسئولین شهرداری از نقاط مختلف شهر

بازدید مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه به همراه رئیس شورای اسلامی شهر و مسئولین شهرداری از نقاط مختلف شهر

بازدید مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه به همراه رئیس شورای اسلامی شهر و مسئولین شهرداری از نقاط مختلف شهر

گزارش تصویری بازدید  مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه به همراه رئیس شورای اسلامی شهر و مسئولین شهرداری از نقاط مختلف شهر

این بازدید  از نقاط و تقاطع های حادثه ساز ، میادین ، پروژه های در حال احداث ، عملیات عمرانی ،  زیرسازی آسفالت ، پارک ها ، معابر و  باقت تاریخی شهر صورت گرفت

همچنین شهردار و اعضای شورای شهر روز گذشته از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد بازدید داشته و در مورد معضلات این مجموعه بررسی و رایزنی هایی نمودند