بازدید مهندس میرنژاد از میدان میوه و تره بار شاهدیه و پروژه های عمرانی شهر

بازدید مهندس میرنژاد از میدان میوه و تره بار شاهدیه و پروژه های عمرانی شهر

* بازدید مهندس میرنژاد از میدان میوه و تره بار و بررسی مسائل کسبه و مردم شاهدیه

*سرکشی  پروژه های عمرانی  زیرسازی و آسفالت معابر و پرژه های در دست اقدام شهر