بازدید مهندس موسوی بیوکی از شاهدیه

بازدید مهندس موسوی بیوکی از شاهدیه

بازدید مهندس موسوی بیوکی از شاهدیه

بازدید جناب آقای مهندس موسوی بیوکی نماینده مردم شریف یزد و اشکذر به همراه مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه و اعضای شورای اسلامی  از شهر شاهدیه و بررسی مشکلات مردم وبه خصوص صنعتگران پرتلاش  نساجی شاهدیه