بازدید مدیر کل دفتر فنی ،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد از شاهدیه

بازدید مدیر کل دفتر فنی ،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد از شاهدیه

بازدید مدیر کل دفتر فنی ،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد از شاهدیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاهدیه ، سیدرضا خادمی به نمایندگی از کمیسیون ماده پنج به همراه مهندس ابوالحسینی شهردار شاهدیه از بلوار صاحب الزمان و همچنین سایر موارد مطروحه در دستور کار کمیسیون ماده پنج از روند اجرایی ، مسائل و مشکلات پروژه های سطح شهر شاهدیه بازدید به عمل آوردند

بلوار صاحب الزمان ، مخزن سه هزار متر مکعبی شاهدیه ، بلوار سعادت ، خیابان دکتر میرجلیلی و مجموعه پذیرایی سیب و نار از جمله پروژه هایی بود که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت.