بازدید مدیرکل دفتر فنی استانداری-شورای اسلامی شهر و شهردارشاهدیه از پروژه های در دست اقدام شهرداری شاهدیه

بازدید مدیرکل دفتر فنی استانداری-شورای اسلامی شهر و شهردارشاهدیه از پروژه های در دست اقدام شهرداری شاهدیه

بازدید مدیرکل دفتر فنی استانداری-شورای اسلامی شهر و شهردارشاهدیه از پروژه های در دست اقدام شهرداری شاهدیه

    در تاریخ 1395/4/29 مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری یزد جناب آقای خادمی و ریاست محترم شورای اسلامی شهرشاهدیه وشهردارمحترم شهر جناب آقای مهندس ابوالحسینی به همراه کارشناسان محترم دفتر فنی و کارشناسان محترم شهرداری شاهدیه از پروژه های عمرانی نیمه تمام و در دست اجرای این شهرداری و فضای سبز شهر بازدید نمودند در این بازدید کمیت و کیفیت پروژه ها و اعتبارات هزینه شده و نحوه اجراء مورد بررسی قرار گرفت سپس در نشستی که در پایان بازدید در محل سالن شهرداری انجام گرفت ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شهرداری موارد مورد نیاز در طرحها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ارزیابی لازم صورت پذیرفت %