آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

      شهرداری شاهدیه درنظردارد نسبت به واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نماید.

برای مشاهده متن مناقصه اینجا کلیک کنید

Image result for ‫مناقصه‬‎