آگهی مناقصه تامین نیرو نوبت اول

آگهی مناقصه تامین نیرو نوبت اول

آگهی مناقصه تامین نیرو نوبت اول

آگهی مناقصه تامین نیرو( نوبت اول)

شهرداری شاهدیه در نظر دارد نسبت به انجام کارهای خدماتی و اجرای عملیات رفت و روب شهری و نظافت و نگهداری فضای سبز شهری سطح شهر شاهدیه برای مدت یک سال از طریق مناقصه محدود اقدام نماید

جهت مشاهده متن مناقصه اینجا کلیک کنید