آگهی مناقصه تامین نیرو نوبت اول

آگهی مناقصه تامین نیرو( نوبت اول)

شهرداری شاهدیه در نظر دارد نسبت به انجام کارهای خدماتی و اجرای عملیات رفت و روب شهری و نظافت و نگهداری فضای سبز شهری سطح شهر شاهدیه برای مدت یک سال از طریق مناقصه محدود اقدام نماید

جهت مشاهده متن مناقصه اینجا کلیک کنید