اگهی مزایده

اگهی مزایده

اگهی مزایده

آگهی مزایده تعداد محدودی از غرفه های میدان میوه و تره بار شهر شاهدیه