آگهی استخدام

آگهی استخدام

آگهی استخدام

آگهی استخدام

شهرداری شاهدیه در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد 3 نفر را از بین داوطلبان واجد شرایط استخدام نماید. داوطلبان می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط استخدام از تاریخ  1394/9/14نه نشانی اینترنتی www.shahri.ostanyazd.ir    مراجعه نمایند.