اهم فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 22 تیرماه 1396

اهم فعالیت های واحد عمران شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 22 تیرماه  1396

= بغل تراشی و بستر سازی مخزن 3هزار متر مکعبی شاهدیه

= ادامه لوله گزاری کاروگیت جهت آبیاری کشاورزی

= خاکبرداری و تخلیه اورسایز در  خیابان دکتر میرجلیلی جهت ادامه جدول گزاری

= ادامه فعالیت عمرانی آمفی تئاتر قلعه

= روشنایی  و تکمیل علائم راهنمایی و رانندگی و نصب گلمیخ در فاز دوم بلوار سعادت

= ......