افتتاح چهارمین بیمارستان صحرایی در شاهدیه

افتتاح چهارمین بیمارستان صحرایی در شاهدیه

مورخ 1395/12/16 چهارمین بیمارستان صحرایی تخصصی و فوق تخصصی شهدای جامعه پزشکی با حضور نماینده ولی فقیه وامام جمعه یزد-فرمانده سپاه الغدیریزد شهردارشاهدیه-ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی استان یزد -ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در محل ورزشگاه 6000 نفری شهرشاهدیه افتتاح شد.