افتتاح نمایشگاه دستاورد ها و خلاقیت های مرکز قرآنی نورالسماء شاهدیه

افتتاح نمایشگاه دستاورد ها و خلاقیت های مرکز قرآنی نورالسماء شاهدیه

افتتاح نمایشگاه دستاورد ها و خلاقیت های مرکز قرآنی نورالسماء شاهدیه

افتتاح نمایشگاه دستاورد ها و خلاقیت های مرکز قرآنی نورالسماء شاهدیه

نمایشگاه دستاورد ها و خلاقیت های مرکز قرآنی نورالسماء با حضور اعضای شورای شهر شاهدیه ، مشاور استاندار و نمایندگانی از اداره ارشاد یزد در این مرکز آغاز به کار نمود.