اصلاحیه مناقصه شماره 569

اصلاحیه مناقصه شماره 569

اصلاحیه مناقصه شماره 569

احتراما پیرو آگهی مناقصه محدود شماره 1396/3/6- 569 در خصوص انجام کارهای حفظ و نگهداری چمن میادین و پارک های شهر شاهدیه به استحضار میرساند موضوع بند یک شرایط عمومی مناقصه اصلاح گردید

 لطفا جهت مشاهده متن اصلاحیه اینجا کلیک کنید