آزادسازی قسمتی از بلوار مدرسی شاهدیه

آزادسازی قسمتی از بلوار مدرسی شاهدیه


بعد از سالها  درگیری طولانی و با همکاری واحد فنی و شهرسازی ، عمران و حقوقی شهرداری شاهدیه پرسنل محترم  اداره کل راه و شهرسازی و حفاظت اراضی حدود 2500متر مربع  زمین با واگذاری ملک توسط اداره راه و شهر سازی به شهرداری شاهدیه با حفظ نظم و امنیت توسط مامورین نیروی انتظامی  در بلوار مدرسی شاهدیه آزادسازی شد

مهندس میرنژاد ضمن خداقوت و تشکر از کلیه عزیزانی که از ابتدا تا کنون  در این عملیات به نوعی تلاش کردند به خصوص عزیزان سازمان همیاری شهرداری ها اداره راه و شهرسازی نیروی محترم انتظامی از روند اجرای عملیات عمرانی بلوار مدرسی بازدید نمود وی اظهار امیدواری کرد انشاالله  به زودی عملیات عمرانی این مسیر تکمیل و آماده بهره برداری خواهد شد