ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس شهرداری شاهدیه: یزد شاهدیه بلوار وحدت شمالی روبه روی قلعه تاریخی

کد پستی 8643148473

تلفن: 03535211616

فکس: 03535211818