ابلاغ حکم سرپرستی

ابلاغ حکم سرپرستی

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاهدیه  در  جلسه ای که در تاریخ پنج شنبه دوم شهریور ماه در شهرداری شاهدیه برگزار گردید طی حکمی  سرپرستی شهرداری شاهدیه توسط رئیس شورای شهر به آقای محمد رضا بیداری ابلاغ شد.

در این جلسه به تعامل هر چه بیشتر شهرداری و شورای شهر با مردم  ، تکریم ارباب رجوع  و...... تاکید گردید و برنامه هایی در این زمینه در دستور کار قرار گرفت