تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی
آگهی تجدید مزایده مرحله اول واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت و بازرسی شهرداری شاهدیه
استعلام بهای واگذاری اجرای زیرسازی و نصب سنگ جدول بلوار صاحب الزمان شهر شاهدیه
آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)  واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه
آگهی مناقصه واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه به مدت یک سال
آگهی استعلام بهاء
استعلام بهاء خط کشی محوری با ماشین خط کشی براساس استاندارد ملی ایران
آگهی مناقصه رنگ آمیزی و شستشوی سنگ معابر سطح شهر شاهدیه
آگهي جمع اوري زباله بصورت حجمي
آگهی مناقصه تامین نیرو ( نوبت اول )