ورود

 • شهرداری اردکان
 • شهرداری میبد
 • شهرداری يزد
 • شهرداری زارچ
 • شهرداری اشكذر
 • شهرداری عقدا
 • شهرداری بفروئيه
 • شهرداری بافق
 • شهرداری مهريز
 • شهرداری بهاباد
 • شهرداری تفت
 • شهرداری حميديا
 • شهرداری مهردشت
 • تعرفه عوارض 1396
 • قانون شوراها
 • قانون شهرداریها
 • تعرفه عوارض 1395
 • ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در...
 • آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه كسب...
 • قانون نظام صنفی کشور
 • قانون مالی شهرداریها
 • تعرفه عوارض سال 94
« بازگشت

محمدرضا بیداری

محمدرضا بیداری

مسئول واحد مالی و درآمد / فوق دیپلم حسابداری
مسئولیت ها و وظایف
مسئول مالی
مسئول درآمد
دبیر کمیسیون ماده 77
ذیحساب شهرداری
عضو کمیسیون توافقات