یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.
اسامی شهرداران

نام ونام خانوادگی شهردار 

تاریخ انتصاب

تاریخ تولد

میزان سوابق اجرایی

مدرک,رشته تحصیلی

محمد جواد فلاح

 

9/2/1371

1337

15ماه

فوق دیپلم

علوم انسانی

جلال حج فروش

7/5/1372

1339

25ماه

لیسانس

جغرافیا

مهدی شعشعی

30/6/1374

1341

44ماه

لیسانس

معارف اسلامی

سید علی علوی

16/3/1378

1334

61ماه

لیسانس

راه وساختمان

محمدعلی رحمت آبادی

 

29/4/1383

1338

110 ماه

لیسانس

راه وساختمان