تماس با ما
لطفا نظرات و پیام ها خود را از این طریق با ما در میان بگذارید. آدرس شهرداری شاهدیه: یزد شاهدیه بلوار وحدت شمالی روبه روی قلعه تاریخی کد پستی 8643148473 تلفن: 03535211616 فکس: 03535211818

نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نام و نام خانوادگی
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
شماره تماس
پیام