استعلام بهاء خط کشی محوری با ماشین خط کشی براساس استاندارد ملی ایران

استعلام بهاء خط کشی محوری با ماشین خط کشی براساس استاندارد ملی ایران

احتراماً با عنایت به اینکه شهرداری شاهدیه درنظردارد نسبت به خط کشی محوری با ماشین خط کشی براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۱۹۴ با رنگ استاندارددرسطح معابر شهرشاهدیه به طول حدود ۲۰۰۰۰ متر خط کشی با مناسب ترین قیمت اقدام نماید. لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خودرا با در نظرگرفتن شرایط و مشخصات ذیل بدون خط خوردگی و ممهور به مهر تاپایان وقت اداری ۲۶/۱۱/۹۸ به این شهرداری اعلام نمائید.


درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *