اهم فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته گذشته

newsitem

اهم فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته گذشته

آگهی عمومی تعرفه عوارض 1396

newsitem

آگهی عمومی تعرفه عوارض 1396

شهردار شاهدیه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرها ، از عموم مردم شاهدیه برای حضور در انتخابات دعوت نمود.

newsitem

شهردار شاهدیه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرها ، از عموم مردم شاهدیه برای حضور در انتخابات دعوت نمود.

شهردار شاهدیه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرها ، از عموم مردم شاهدیه برای حضور در انتخابات

newsitem

شهردار شاهدیه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرها ، از عموم مردم شاهدیه برای حضور در انتخابات دعوت نمود.

بازدید مشترک اعضای شورای شهرستان ، شهرداری یزد و شهرداری شاهدیه

newsitem

بازدید مشترک اعضای شورای شهرستان ، شهرداری یزد و شهرداری شاهدیه

چهارمین نشست هماهنگی جهت برگزاری همایش یزد شناسی با محوریت آشنایی با پیشینه فرهنگی ، تاریخی شهرشاهدیه

newsitem

چهارمین جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش یزد شناسی با محوریت آشنایی با پیشینه فرهنگی ، تاریخی شهرشاهدیه

جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی با موضوع آشنایی با فرهنگ و تاریخ شهرشاهدیه

newsitem

برگزاری جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی با موضوع آشنایی با فرهنگ و تاریخ شهرشاهدیه

شهدای شاهدیه

newsitem

جلسه مورخ 28/8/1391اعضاء محترم کمیسیون ماده صد

newsitem

جلسه مورخ 28/8/1391اعضاء محترم کمیسیون ماده صد

عملکرد شهرداری شاهدیه به روایت تصویر1

newsitem

عملکرد شهرداری شاهدیه به روایت تصویر

عملکرد شهرداری

newsitem

عملکرد شهرداری شاهدیه

عملکرد شهرداری شاهدیه به روایت تصویر

newsitem

عملکرد شهرداری شاهدیه به روایت تصویر

جغرافياي شهر شاهديه

newsitem

جغرافياي شهر شاهديه

تعرفه عوارض

newsitem

تاريخچه شهرداري

newsitem

تاريخچه شهرداري

حوزه مالي

newsitem

حوزه مالي

راه اندازي پورتال شهرداري شاهديه

newsitem

پورتال شهرداري شاهديه توسط فاوا.....

نظرات و پيشنهادات شما

newsitem

نمایش 181 - 200 از 200 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 10