آگهی مزایده مرحله اول

newsitem

آگهی مزایده مرحله اول

آگهی مزایده مرحله اول

newsitem

آگهی مزایده مرحله اول

گزارش اقدامات و عملکرد شهرداری شاهدیه 1392-1396

newsitem

گزارش اقدامات و عملکرد شهرداری شاهدیه 1392-1396

فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه منتهی به 20مردادماه

newsitem

فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه منتهی به 20مردادماه

جلسه ستاد بحران شهر شاهدیه

newsitem

جلسه ستاد بحران شهر شاهدیه

آگهی مناقصه استعلام بهای دوربین های سطح شهر شاهدیه

newsitem

آگهی مناقصه استعلام بهای دوربین های سطح شهر شاهدیه

فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 5 مردادماه 1396

newsitem

فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 5 مردادماه 1396

گزارش تصویری پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به29تیرماه

newsitem

گزارش تصویری پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به29تیرماه

گزارش تصویری شب شعر هفته عفاف و حجاب گلستان شعر شاهدیه

newsitem

گزارش تصویری شب شعر هفته عفاف و حجاب گلستان شعر شاهدیه

اهم فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 22 تیرماه 1396

newsitem

اهم فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 22 تیرماه 1396

جلسات هماهنگی طرح آموزش شهروندی تفکیک پسماند از مبدا ، شهر شاهدیه به صورت چهره به چهره توسط شهرداری شاهدیه

newsitem

جلسات هماهنگی طرح آموزش شهروندی تفکیک پسماند از مبدا ، شهر شاهدیه به صورت چهره به چهره توسط شهرداری شاهدیه

شب شعر عفاف و حجاب

newsitem

شب شعر عفاف و حجاب

پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 15تیر ماه

newsitem

پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 15تیر ماه

جلسه شورای اسلامی شهرشاهدیه به اتفاق شهرداروآقای مهندس محمدعلی حاتمی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان یزد

newsitem

جلسه شورای اسلامی شهرشاهدیه به اتفاق شهرداروآقای مهندس محمدعلی حاتمی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان یزد

افتتاح پروژه های عمرانی

newsitem

جلسه هماهنگی برنامه ریزی همایش یزدشناسی بارویکرد آشنایی با فرهنگ و تاریخ شهر شاهدیه

newsitem

جلاسه هماهنگی برنامه ریزی همایش یزدشناسی بارویکرد آشنایی با فرهنگ وتاریخ شهر شاهدیه

جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی با موضوع آشنایی با فرهنگ و تاریخ شهرشاهدیه

newsitem

جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی با موضوع آشنایی با فرهنگ و تاریخ شهرشاهدیه

نمایش 1 - 20 از 146 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 8