گزارش تصویری جشن بزرگ غدیر شاهدیه
گزارش تصویری بازدید مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه از پروژه های عمرانی شهر
سخنرانی مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه درنشست مشترک شهرداران استان یزد و تهران
نشست بهسازی و توسعه معابر شهر شاهدیه
کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری شاهدیه
نشست انجمن های کتابخانه های عمومی شهر شاهدیه
گزارش تصویری بازدید مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه از پروژه های عمرانی شهر
نکوداشت دکتر علی سلطانی
گزارش تصویری عملیات عمرانی در شهر شاهدیه
بررسی مشکلات ناشی از فاضلاب