آگهی مناقصه واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه به مدت یک سال

آگهی مناقصه واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه به مدت یک سال

شهرداری­ شاهدیه­ در نظردارد باستناد ماده۵ آیین نامه مالی­ شهرداریها نسبت ­به واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه به مدت یک سال با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که دارای صلاحیت و ظرفیت کاری هستند تقاضا می گردد. مدارک درخواستی وپیشنهادات خود را در قالب پاکت الف (شامل تضمین شرکت در مناقصه ) پاکت ب (شامل کلیه اسناد مناقصه و گواهی نامه های صلاحیت پیمانکار)پاکت ج (شامل قیمت پیشنهادی به ازاء هرنفرنیروومطابق دو جدول آنالیزپیوست وهمچنین قیمت پیشنهادی به ازاء هرساعت کارکرد نیروی انتظامی درگشت وبازرسی با آنالیز مربوطه به صورت مجزا) به دبیرخانه شهرداری تسلیم ویا به آدرس شاهدیه –بلوار وحدت شهرداری شاهدیه پست سفارشی نمایند .

برای دیدن متن آگهی اینجا کلیک کنید

 

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *