آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)  واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه

شهرداری­ شاهدیه­ در نظردارد باستناد ماده۵ آیین نامه مالی­ شهرداریها نسبت ­به واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه به مدت یک سال با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که دارای صلاحیت و ظرفیت کاری هستند تقاضا می گردد. مدارک درخواستی وپیشنهادات خود را در قالب پاکت الف (شامل تضمین شرکت در مناقصه ) پاکت ب (شامل کلیه اسناد مناقصه و گواهی نامه های صلاحیت پیمانکار)پاکت ج (شامل قیمت پیشنهادی به ازاء هرنفرنیروومطابق دو جدول آنالیزپیوست وهمچنین قیمت پیشنهادی به ازاء هرساعت کارکرد نیروی انتظامی درگشت وبازرسی با آنالیز مربوطه به صورت مجزا) تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ به دبیرخانه شهرداری تسلیم ویا به آدرس شاهدیه بلوار وحدت شهرداری شاهدیه پست سفارشی نمایند .

برای مشاهده متن آگهی اینجا کلیک کنید

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *